Shiva Tandava Stotram | Original Powerful, शिवतांडव स्तोत्रम | Shiva Stotra | Shankar | Bhakti Sagar

Shiv Tandav Stotram | शिवतांडव स्तोत्रम | Shiva Stotra | Shankar | Bhakti Sagar Hindi
Shiva Tandava Stotram (शिवताण्डवस्तोत्रम्) is a hymn of praise in the Hindu tradition that describes Shiva's power and beauty.Both the fourth and fifth quatrains of this hymn conclude with lists of Shiva's epithets as destroyer, even the destroyer of death itself. 
.
#sarvadamandbanerjee​ #sarvadaman​ #shrikrishan​ ​
.
Lyrics:
Jata tavi galajjala pravaha pavitasthale
Galea valambya lambitam bhujanga tungamalikam ||
Damad damad damad dama ninada vadda marvayam
Chakara chand tandavam tanotu nah shivah shivam ||1|| 

Jata kata hasam bhrama bhrama nilimpa nirjhari
Vilolavi chivalarai viraja mana murdhani ||
Dhagadhagadha gajjvala lalata patta pavake
Kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mama ||2|| 

Dhara dharendra nandini vilasa bandhu bandhura
Sphuradi ganta santati pramoda mana manase ||
Krupa kataksha dhorani nirudhadurdha rapadi
Kvachit digambare mano vinodametu vastuni ||3||

Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha
Kadamba kunkuma drava pralipta digva dhumukhe ||
Madandha sindhura sphura tvaguttari ya medure
Mano vinoda madbhutam bibhartu bhuta bhartari ||4||

Sahasra lochana prabhritya shesha lekha shekhara
Prasuna dhulidhorani vidhu saranghri pithabhuh ||
Bhujanga raja malaya nibaddha jata jutaka
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah ||5||

Lalata chatva rajvala dhanajn jaya sphu lingabha
Nipita pancha sayakam naman nilimpa nayakam ||
Sudha mayukha lekhaya viraja mana shekharam
Maha kapali sampade shiro jata lamastu nah ||6||

Karala bhala pattika dhagad dhagad dhagaj jvaltt
Ddhanajn jaya huti kruta prachanda pancha sayake ||
Dhara dharendra nandini kuchagra chitra patraka
Prakalpa naika shilpini trilochane ratir mama ||7||

Navina megha mandali niruddha durdha rasphurat
Kuhunishithi nitamah prabandha baddha kandharah ||
Nilimpa nirjhari dhara stanotu krutti sindhurah
Kala nidhana bandhurah shriyam jagad dhurandharah ||8||

Prafulla nila pankaja prapancha kali maprabha
Valambi kantha kandali ruchi prabaddha kandharam ||
Smarachchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam
Gajachchhidandha kachhidam tamanta kachchhidam bhaje ||9||

Akharva sarva mangala kala kadamba manjari
Rasa pravaha madhuri vijrum bhanama dhuvratam ||
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam
Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje ||10||

Jayatvada bhravibhrama bhramad bhujanga mashvasa
Dvi nirgamatkrama sphurat karala bhala havyavat ||
Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudanga tunga mangala
Dhvani karma pravartita prachanda tandavah shivah ||11||

Shrushadvi chitra talpayor bhujanga maukti kasrajo
Garishtha ratna loshthayoh suhrudvi paksha pakshayoh ||
Trunara vinda chakshushoh praja mahi mahendrayoh
Sama pravrutikah samam pravartayan manah 
kada sada shivam bhajamyaham ||12||

Kada nilimpa nirjhari nikunja kotare vasanh
Vimukta durmatihs sada shirah stha manjalim vahan ||
Vimukta lola lochano lalama bhala lagnakah
Shiveti mantra muncharan sada sukhi bhavamyaham ||13||

Idam hi nityameva mukta mukta mottamam stavam
Pathan smaran bruvannaro vishuddhi meti santatam ||
Hare gurav subhakti mashu yati nanyatha gatim
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

Welcome To Bhakti Sagar Hindi, One of the biggest  Devotional Channels.
Bhakti Sagar is dedicated to bring an experience of Divine spirituality comprising of a huge
Catalogue of Bhajans of different  deities . The Bhajans of Bhakti Sagar Hindi
are heard all over the world and are quite popular. We have a large number of followers on our Bhakti Sagar Hindi channel . We offer a wide collection of  Alha , Aarti , Mantras ,Chalisha,  Chants , Sundar kand, Amritwani, Shiv Tandav, Vrat Katha, Kirtan.Here we promote new talents. All  are welcome to show talent on their respective genre like Singers, Music Director, Writers, Camera-man, editor. Contact  For Audio Video Release:

Digital Partner :- DIVINE MESSENGER
Label :- Bhakti Sagar Hindi
Parent Label -AVS AUDIO VIDEO

Contact Us 
Mob/Whatsapp :-  9205722942
Email ID:  [email protected]